دانشجویان پزشکی 89 اراک

وبلاگ رسمی دانشجویان پزشکی 89 اراک- ورودی مهر

مباحث امتحان فرما 2

باسلام خدمت دوستان و همکلاسی های عزیز

مباحث CNS

مقدمه ای بر فارماکولوژی(cns)

داروهای ارام بخش- خواب اور

داروهای ضد تشنج

داروهای هوشبر عمومی

داروهایبی حسی موضعی

داروهای شل کننده عظلات اسکلتی

داروهای ضد جنون و لیتیم

داروهای ضد افسردگی

ضد درد های اپیوئیدها و انتاگونیست انها

مباحث غدد

داروهای تیروئید و ضد تیروئید

کورتیکواستروئیدها و انتاگونیست انها

هورمون های پانکراس -عوامل ضد دیابت و گلوکاگون

مباحث انتی بیوتیک

انتی بیوتیک های بتالاکتام

کلرامفنیکل-تتراساکلین ها- ماکرولیدها-کلیندامایسین

آمینوگلیکوزیدها

سولفونامیدها-تری متوپریم و فلوروکینولون ها

داروهای ضد قارچ

کاربردبالینی انتی بیوتیک ها

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ بهمن۱۳۹۲ساعت 18:51  توسط سید رحمان حسینی  | 

مباحث امتحان پاتو

از کتاب:

تومورهای 5 مبحثی که سوال درآوردیم

سر و گردن

گوارش

کبد

استخوان

تومورهای غضروف،مفاصل،عضلات صاف،بافت نرم

پوست و بیماریهایش

اعصاب

متاستاتیک تومورها

تیموس،طحال،دستگاه تناسلی مرد و زن

پستان

تومور عروق

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۲ساعت 21:50  توسط arakmed-manager  | 

دوستان...سوالای پاتو


سندرم گودپاسچر کدام یک از دو ارگان زیر را  درگیر می کند؟
1-کلیه-ریه   2-کلیه-کبد   3-ریه-کبد  4-کلیه-قلب
ج:1
 
 
2-شایعترین علت سندروم نفروتیک در اثر بیماری های سیستمیک کدام بیماری است؟
1-دیابت شیرین   2-آمیلوییدوز   3-لوپوس اریتماتوسیستمیک   4-همه موارد
ج:4
 
 
3-کدام گزینه درباره سندروم نفروتیک درست است؟
1-در کودکان کمتر از 15سال سندروم نفروتیک تقریبا همیشه در اثر ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
2-در بالغین بیشتر ناشی از بیماری های عفونی است
3- در کودکان بیشتر از 15سال سندروم نفروتیک تقریبا در اثر ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
4- در بالغین بیشتر ناشی از ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
ج:1
 
 
4-کدام مورد درباره سندروم نفروتیک نادرست است؟
1-هماچوری   2-درجات شدیدی از الیگوری   3-افزایش فشار خون   4-ازوتمی
ج:2
 
 
 کدام یک از اجزای کمپلمان دیده می شود؟MPGN25-در
1-c6   2-c2   3-c1q   4-c3
ج:4
 
 
6-رسوب خطی ایمونوگلووبین جی روی غشای پایه ی گلومرولی در کدام نوع از انواع آر پی جی ان دیده میشود؟
1-rpgn1   2-rpgn2   3-rpgn3   4-rpgnپس از عفونت
ج:1
 
 
7-کدام یک از اختلالات گلومرولی زیر در بیماران مبتلا به ایدز بیشتر دیده می شود؟
1-گلومرونفریت مامبرانوپرولیفراتیو
2- گلومرونفریت غشایی
3-گلومرو اسکلروز فوکال و سگمنتال
4- گلومرونفریت سریعا پیشرونده
ج:3
 
 
8-آرتریواسکلروز هیالین در کدام یک دیده می شود؟
1-نفرواسکروز خوش خیم
2- نفرواسکروز بد خیم
3-میکروانژیوپاتی های ترومبیک
4-هیچ کدام
ج:1
 
 
9-نمای بافتی تغییر یافته در فرد مبتلا به گلومرواسکلروز فوکال سگمنتال می تواند همراه:
1-عفونت با اچ ای وی
2-سندروم نفروتیک
3-بیماری های اولیه
4-همه موارد
ج:4
 
 
10-در بیوپسی کلیه لایت میکروسکوپیک پرولیفراسیون سلول های مزانشیال و اندوتلیال وانفیلتراسیون پی ام ان و آی اف رسوب ساب اندوتلیال ایمنوگلوبولین و کمپلمان و در ایی ام رسوب ساب اپی تلیال.کدام یک از تشخیص های زیر مطرح است؟
1-SLE   2-MPGN   3-PSGN   4-RPGN
ج:3
 
 
11-در سندروم جیتلمن موتاسیون در کدام قسمت توبول کلیه ایجاد می شود؟
1-توبول پرگزیمال
collectingتوبول 2-
thick ascending limb-3
4-توبول دیستال
ج:4
 
 
 
12-در پاتوفیزیولوژی سی کی دی کدام یک از عوامل زیر موثر نمی باشد؟
1-هماچوری میکروسکوپی مداوم
2-هیپرفیلتراسیون نفرونهای باقی مانده
3-هیپرتروفی نفرونهای باقی مانده
4-عامل اولیه اسیب کلیه
ج:1
 
 
13-یافته بالینی  لویدورتیکولاریس در کدام یک از بیماری های زیر ممکن است دیده می شود؟
1-اتروامبولی کلسترولی
2-نفروتوکسیتی امینو گیلوکوزید ها
3-کنتراست نفروپاتی
4-نفروپاتی دیابتی
ج:1
 
 
14-در مورد بیماری اف اس جی ان همه ی گزینه های درست است بجز؟
1-غالبا اف اس جی ان به درمان ایمونوساپرسیو جواب نمیدهد و پروگنوز خوبی ندارد 2-قسمت اسکلروز گلومرولی با ایمونوساپرسیو رنگ نمیگیرد 3-سندرم نفروتیک آن معمولا با هماچوری همراه است 4-نارسایی کلیه و فشار خون در اف اس جی ان شایع است
 
ج:ب
 
 
15-از نظر یافته های پاتولوژی در میکروسکوپ نوری و فلورسانس کدام یک از موارد زیر آی جی آ نفروپاتی تطابق بیشتری دارد؟
1-wgner's granolomatosis 2-henoch schonlein purpura 3-chronic hbv infection 4-diabetic  nephropathy
 
ج:2
1-شایع ترین عامل سرماخوردگی چیست؟
الف)رینوویروس ها    ب)EBV      ج)کروناویروس     د)پاراآنفلوانزا
2-به چه علت تشخیص بموقع تونسیلیت مهم است؟
الف)افزایش خطرآبسه دورلوزه     ب)خطرگلومرولونفریت       ج)خطرARF       د)همه موارد
3-کدام عامل عفونی ایجادبیماری بوسه می کند؟
الف)hcv       ب)hbv      ج)ebv    د)رینوویروس
4-شایع ترین علت خناق(croup( دراطفال چیست؟
الف)پاراآنفلوانزا       ب)ویروس سن سی شیال تنفسی    ج)استاف     د)استرپتوکوک
5-نکروزاپی تلیوم مخاطی همراه یک اگزودای فیبرینی چرکی متراکم تیپیک کدام بیماری است؟
الف)لارنژیت سلی      ب)لارنژیت دیفتزیایی      ج)خناق        د)هیچکدام
کدامیک جزو پنتاد بالینی TTP نیست؟
الف) کم خونی همولیزمیکروآنژیوپاتیک
ب) نارسایی کلیه
ج) گاستروانتریت عفونی
د) ترومبوسیتوپنی
 
پاسخ: گزینه ج
 
ایمونوگلوبولین های ضدپلاکت بر علیه گلیکوپروتئین های IIIa/IIb یا Ib در کدام بیماری زیردیده می شود؟
الف)سندرم همولیتیک اورمیک (HUS)
ب) بیماری فون ویلبراند
ج) پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک
د) انعقادمنتشرداخل رگی(DIC)
پاسخ: گزینه ج
 
ترومبوسیتوپنی باهمه ی موارد زیرمشخص می گردد به جز:
الف) خونریز خوذبخودی
ب) زمان خونریزی طولانی
ج)  PT,PTT طولانی
د) PT,PTT طبیعی
پاسخ: گزینه ج
پسربچه ای با استفراغ خونی به درمانگاه آورده اند. بروز اسهال و استفراغ در روزهای قبل را ذکر کرده اند.در معاینه فشارخون بیماربالاست و دربررسی های آزمایشگاهی نتایج زیرمشاهده شد:
افزایش BUN  - افزایش کراتینین  -   کاهش هموگلوبین   -  کاهش پلاکت
Burr cell, anisocytosis, poikilo cytososis and Schistocytosis
الف) سندرم همولیتیک اورمیک
ب) ITP
ج) هموفیلی نوع A
د) لوسمی لنفوبلاستیک حاد
پاسخ: گزینه ی الف
 
کدامیک از دلایل عمده DICنیست:
الف)هفونت خون
ب) ضربات شدید مغزی
ج) سقط هفونی
د) سرطان کولون
پاسخ: گزینه ی د
1ـ مردی 35 ساله با سردرد و تغییر در میدان بینایی، ضعف عضلانی و ترشح ماده شیر مانند از سینه‌ها از سه ماه پیش تاکنون مراجعه کرده است. عکس‌برداری از جمجمه، اتساع زین ترکی را نشان می‌دهد و در آزمایش‌های به عمل آمده تست تحمل گلوکز مختل است. کدام تشخیص مناسب‌تر است؟
                        الف) آدنون سلول سوماتوتروپ                                                                      ب) گلیوم عصب بینایی
                        ج) پرولاکتینوما                                                                                                                                     د) مننژیوم قاعده جمجمه
2ـ در گزارش پاتولوژی ضایعه تیروئید به وجود سلول‌های توموری چند وجهی و دوکی شکل و مقدار زیادی ماده صورتی رنگ یکنواخت بدون سلول در بافت اشاره شده است. کدامیک از کارسینوم‌های تیروئید این نما را ایجاد می‌کنند؟
                        الف) مدولری                                                                  ب) پاپیلری                                                                        ج) فولیکولار                                                                    د) آناپلاستیک
3ـ خانم 30 ساله‌ای به علت تب و لرز، بزرگی و سفتی تیروئید مراجعه نموده است. در بررسی‌های انجام شده T3 و T4 افزایش یافته است. در بررسی میکروسکوپی ضایعه تیروئید، تجمع سلول‌هایی با سیتوپلاسم ائوزینوفیلی وسیع در اطراف فولیکول‌های تخریب شده، سلول‌های چندهسته‌ای بزرگ و دریاچه‌های کولوئید دیده می‌شود. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟
                        الف) بیماری گریوز                                                                                                      ب) تیروئیدیت هاشیموتو
                        ج) گواتر مولتی ندولر                                                                                                                        د) تیروئید تحت حاد
4ـ مشاهده ماده آمیلوئید در بین سلول‌های تومور در تیروئید به تشخیص کدامیک از کار سینوم‌های زیر کمک می‌کند؟
                        الف) Medullary                                 ب) Papillary                                           ج)Follicular                                                                   د)Anaplastic
5ـ کاهش وزن غده فوق کلیوی در کدامیک از انواع بیماری کوشینگ دیده می‌شود؟
                        الف) سندرم‌های پارانئوپلاستیک                                              
ب) مصرف طولانی مدت داروهای استروئیدی
                        ج) بیماری با منشأ غده فوق کلیوی             
د) بیماری با منشأ غده هیپوفیز
6ـ در ترشح نامناسب ADH کدام مورد دیده می‌شود؟
                        الف) علائم عصبی                                                                                                                               ب) هیپرناترمی
                        د)ادم گوده‌گذار                                                                                                                                    د) افزایش حجم خون
7ـ در کدامیک از تیروئیدیت‌ها واکنش التهابی گرانولومی مشاهده می‌شود؟
                        الف) تیروئیدیت دوکرون                                                                                        ب) تیروئیدیت هاشیموتو
                        د) تیروئیدیت لنفوسیتیک                                                                                      د) تیروئیدیت حاد
8ـ خانم 40 ساله‌ای به علت تیرگی رنگ پوست که اخیراً دچار آن شده است و همچنین ضعف و بی‌حالی مراجعه نموده است. در بررسی به عمل آمده مقدار ACTH وی افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد کدام تغییر زیر محتمل‌تر است؟
                        الف) وجود متاستاز در قشر آدرنال                                        
ب) وجود آنتی‌بادی ضد سلول‌های قشر آدرنال
ج) آژنزی سلول‌های قشر آدرنال
د) هیپرپلازی یک طرفه قشر آدرنال
9ـ بیمار، مرد 56 ساله‌ای است که با توده گردنی و دیسفاژی و خشونت صدا مراجعه نموده است. در بررسی هیستوپاتولوژی ضایعه، پرولیفراسیون سلول‌های دوکی پلی‌گونال به صورت جزایر و دستجات سلولی وجود دارد که در لابه‌لای آن رسوب ماده آمیلوئید دیده می‌شود. کدام بیماری محتمل‌تر است؟
                        الف) کارسینوم آناپلاستیک                                                                                    ب) کارسینوم فولیکولر
                        ج) کارسینوم پاپیلری                                                                                                  د) کارسینوم مدولری
10ـ کدامیک از موارد زیر، دلیل بدخیم بودن تومور فئوکروموسیتوم می‌باشد؟
                        الف) پلئومورفیسم شدید سلولی                                                                     ب) وجود تهاجم عروقی
                        ج) وجود متاستاز                                                                                                                                 د) همه موارد فوق
11ـ شایعترین علت بروز بیماری آدیسون کدام است؟
                        الف) نئوپلاسم‌های متاستاتیک                                                  ب) مصرف دارو
                        ج) آدرنالیت اتوایمیون                                                                                                                      د) آدرنالیت قارچی
12ـ شایعترین علت بیماری آدیسون چیست؟
                        الف) التهاب سلی غده فوق کلیوی                                          ب) سارکوئیدوز غده فوق کلیوی
                        ج) متاستاز به غده فوق کلیوی                                                 د) التهاب خودایمن غده فوق کلیه
13ـ در مورد آدنوم هیپوفیز همة گزینه‌های زیر درست است، بجز:
                        الف) از شایعترین آنها آدنوم‌های ترشح‌کننده پرولاکتین هستند.
                        ب) تعدادی از آنها فاقد کپسول مشخص هستند.
                        ج) هیچ‌گاه به استخوان‌های مجاور تهاجم نمی‌کنند.
                        د) آدنوم‌های بزرگ می‌توانند باعث hypopituitersim شوند.
14ـ در بررسی میکروسکوپی تومور تیروئید، سلول‌های چندوجهی تا دوکی شکل به فرم آشیانه‌های سلولی همراه با تجمعات آمیلوئید دیده می‌شود. در رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی رنگ‌پذیری مثبت برای کلسی‌تونین در سلول‌های تومور دیده می‌شود. تشخیص این تومور با کدام یک از گزینه‌ها مطابقت دارد؟
                        الف) کارسینوم مدولر                                                                                                                       ب) کارسینوم فولیکولر
                        ج) کارسینوم پاپیلر                                                                                                                              د) کارسینوم آناپلاستیک
15ـ کدام گزینه در ارتباط با ضایعات هیپوفیز صحیح است؟
                        الف) فقدان شبکة رتیکولین به نفع تشخیص آدنوم است و تا پارانیشیم غیرنئوپلاستیک هیپوفیز.
                        ب) آدنوم‌های هیپوفیز همیشه کپسول دارند.
                        ج) در سندرم شیهان هیپوفیز قدامی و خلفی هر دو درگیر می‌شوند.
                        د) آدنوم‌های هیپوفیز اغلب متعددند.
16ـ مکانیسم ایجاد شایع‌ترین علت هیپرتیروئید چیست؟
                        الف) خود ایمنی                                   ب) نئوپلازی                                                                     ج) عفونت                                                                        د) التهاب
17ـ در بررسی بافت‌شناسی از تیروئید فرد مبتلا به هیپوتیروئیدی ارتشاح شدید لنفوسیتی با مراکز زایای فعال و حضور سلول‌های هرتل دیده می‌شود تشخیص بیماری فوق چیست؟
                        الف) تیروئیدیت هاشیماتو                                                                                                           ب) تیروئیدیت تحت حاد گرانولومی
                        ج) تیروئیدیت لنفوسیتیک حاد                                                                                                 د) نئوپلاسم فولیکولار
18ـ در سلول‌های هرتلی، چه اندمک سلولی به مقدار فراوان رؤیت می‌گردد؟
                        الف) میتوکندری                                                                                                                                                          ب) شبکه اندوپلاسمی صاف
                        ج) شبکه اندوپلاسمی مخطط                                                                             د) لیزوزوم
19ـ در کدام یک از تیروئیدیت‌ها واکنش التهابی گرانولومی مشاهده می‌شود؟
                        الف) تیروئیدیت دوکرون                                                                                                               ب) تیروئیدیت شیموتو 
                        ج) تیروئیدیت لنفوسیتیک                                                                                                            د) تیروئیدیت حاد
20ـ بیمار خانم 37 ساله که با بزرگی بدون درد و قرینه تیروئید با علام پرکاری تیروئید و کاهش Radioactive iodine uptake  مراجعه نموده است. در بررسی میکروسکوپی تیروئید، ارتشاح مولتی فوکال سلول‌های التهابی لنفوپلاسماسل بدون تشکیل مراکز زایگر مشهود است. کدام یک از بیماری‌های زیر محتمل‌تر است؟
                        الف) Grave's Disease                                                                    ب) Nonspecific lymphocytic Thyroidits
                        ج) Hashimoto Thyroidits                                   د) Subacute Thyroiditis
21ـ در افتراق آدنوم از کارسینوم فولیکولار تیروئید کدام مورد زیر کمک کننده‌تر است؟
                        الف) میتوز                                                                                                                                                                      ب) پلئومورفیسم سلولی
                        ج) آتی‌پی اندوکرینی                                                                                                    د) تهاجم کپسولی
22ـ گواتر ندولی زمینه‌ساز کدام بدخیمی تیروئید است؟
                        الف) کارسینوم آناپلاستیک                                                                                   ب) کارسینوم پاپیلری
                        ج) کارسینوم مدولری                                                                                                                        د) کارسینوم فولیکولار
23ـ در بررسی مورفولوژیک یک توده در تیروئید یک خانم 40 ساله، نمای فولیکولار در برش‌های بافت‌شناسی مشاهده می‌شود و سلول‌های پوشانندة فولیکول‌ها، دارای هسته‌های شفاف اپتیکی با نمای شیشه مات هستند گاهاً در داخل هسته‌ةای پوشاننده فولیکول‌های انکوزیون‌های داخل هسته‌ای دیده می‌شود تشخیص نئوپلاسم فوق چیست؟
                        الف) کارسینوم مدولری                                                                                          ب) کارسینوم آناپلاستیک
                        ج) کارسینوم پاپیلری                                                                                                                         د) کارسینوم فولیکولار
24ـ کدام مورد زیر افتراق دهند، قطعی آدنوم فولیکولار از کارسینوم فولیکولار است؟
                        الف) آتی‌پی                                                                                                                                                                      ب) میتوز
                        ج) تهاجم کپسولی                                                                                                                                د) وجود سلول‌های هرتلی فراوان
25ـ بیمار مرد 56 ساله‌ای است که با تودة گردنی و دیسفاژی و خشونت صدا مراجعه نموده است. در بررسی هیستوپاتولوژی ضایعه پرولیفراسیون سلول‌های دوکی پلی گونال به صورت جزایر و دستجات سلولی وجود دارد که در لابه‌لای آن رسوب مادة آمیلویید دیده می‌شود. کدام بیماری محتمل‌تر است؟
                        الف) کارسینوم آناپلاستیک                                                                                   ب) کارسینوم فولیکولر
                        ج) کارسینوم پایپلری                                                                                                                         د) کارسینوم مدولری
26ـ در بررسی میکروسکوپی تومور تیروئید، سلول‌های چند وجهی تا دوکی‌شکل به فرم آشیانه‌های سلولی همراه با تجمعات آمیلویید دیده می‌شود. در رنگ‌آمیزی ایمنوهیستوشیمی رنگ‌پذیری مثبت برای کلسی‌تونین در سلول‌های تومور دیده می‌شود. تشخیص این تومور با کدام یک از گزینه‌های زیر مطابقت دارد؟
                        الف) کارسینوم مدولر                                                                                                                       ب) کارسینوم فولیکولر
                        ج) کارسینوم پاپیلر                                                                                                                              د) کارسینوم آناپلاستیک
27ـ در بررسی میکروسکوپی بافت فرستاده شده از پاراتیروئید خانم 72 ساله، سلول‌های پاراتیروئید به همراه مقداری بافت چربی دیده می‌شود. کدام مورد زیر مطرح می‌گردد؟
                        الف) کارسینوم پاراتیروئید                                                                                    ب) آدنوم پاراتیروئید
                        ج) هیپرپلازی پاراتیروئید                                                                                          د) پاراتیروتید نرمال
28ـ سلول‌های شفاف آبی (Water clear cells) در کدام اختلال پاراتیروئید دیده می‌شود؟
                        الف) کارسینوم پاراتیروئید                                                                                    ب) هیپرپلازی پاراتیروئید
                        ج) آدنوم پاراتیروئید                                                                                                                         د) کیست پاراتیروئید
29ـ شایع‌ترین علت هیپرپاراتیروئیدی اولیه چیست؟‌
                        الف) کارسینوم پاراتیروئید                                                                                    ب) هیپرپلازی پاراتیروئید
                        ج) آدنوم پاراتیروئید                                                                                                                         د) کیست پاراتیروئید
30ـ پاراتوژنر کدام عارضه دیابت، میکروآنژیوپاتی نیست؟
                        الف) نفروپاتی                                                                                                                                      ب) کاهش بینایی
                        ج) ایسکمی اندام تحتانی                                                                                       د) نوروپاتی
31ـ گزینه صحیح در ارتباط با عوارض دیابت کدامست؟
                        الف) ارتشاح لکوسیتی در جزایر پانکراس، از عوارض دیابت نوع II است.
                        ب) آرتریولواسکلروز هیپرپلاستیک از عوارض عروقی دیابت است.
                        ج) شایع‌ترین علت مرگ در افراد دیابتی، نفروپاتی است.
                        د) کاتاراکت و گلوکوم از عوارض چشمی دیابت هستند.
32ـ کدام ضایعه زیر از موارد نفروپاتی نیست؟
                        الف) ضایعات گلومرولی                                                                                        ب) پاپیلیت نکروزان
                        ج) آرتریولواسکلروز                                                                                                     د) ATN
33ـ شایع‌ترین ضایعة کلیوی در فردی که بیش از 10 سال است دیابت دارد کدامست؟
                        الف) گلومرولواسکلروز ندولر                                                     ب) FSGS
                        ج) گلومرولواسکلروز منتشر                                                                                 د) پاپیلیت نکروزان
34ـ شایع‌ترین علت هیپرآلدوسترونیسم چیست؟‌
                        الف) آدنوم فوق کلیه                                                                                                                     ب) هیپرپلازی فوق کلیه
                        ج) کارسینوم فوق کلیه                                                                                                                    د) آدنوم هیپوفیز
35ـ کدام یک از موارد رتینوپاتی غیرتکثیری نیست؟
                        الف) میکروآنوریسم                                                                                                                         ب) فیبروز
                        ج) اتساع وریدی                                                                                                                                 د) میکروآنژیوپاتی
36ـ شایع‌ترین نوع درگیری عصبی در افراد دیابتی کدامست؟
                        الف) درگیری اعصاب کرانیال                                                     ب) درگیری غیرقرینه اعصاب اندام فوقانی
                        ج) درگیری قرینه اعصاب اندام تحتانی        د) درگیری قرینه اعصاب اندم فوقانی
37ـ خانم 40 ساله‌ای به علت تیرگی رنگ پوست که اخیراً درچار آن شده است و همچنین ضعف و بی‌حالی مراجعه نموده است. در بررسی به عمل آمده مقدار ACTH وی افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. کدام تغییر زیر محتمل است؟‌
                        الف) وجود متاستاز در قشر آدرنال
                        ب) وجود آنتی‌بادی ضد سلول‌های قشر آدرنال.
                        ج) آژنزی سلول‌های آدرنال.
                        د) هیپرپلازی یک طرفه قشر آدرنال.
38ـ شایع‌ترین علت بروز بیماری آدیسون کدام است؟‌
                        الف) نئوپلاسم متاستاتیک                                                                                   ب) مصرف دارو
                        ج) آدرنالیت اتوایمون                                                                                                                       د) آدرنالیت قارچی
39ـ شایع‌ترین علت بیماری آدیسون چیست؟
                        الف) التهاب سلی غذه فوق کلیوی                                         ب) سارکوئیدوز غده فوق کلیوی
                        ج) متاستاز به غده فوق کلیوی                                                                        د) التهاب خود ایمن غده فوق کلیوی
40ـ کدام یک از موارد زیر، دلیل بدخیم بودن تومور فئوکروموسیتوم است؟
                        الف) پلئومورفیسم شدید سلولی                                                                    ب) وجود تهاجم عروقی
                        ج) وجود متاستاز                                                                                                                                 د) همة موارد فوق
41ـ کارسینوم تمام ارگان‌های زیر تمایل به تهاجم به عروق خونی دارد به جز؟
                        الف) آدرنال                                                                    ب) کولون                                                                         ج) کبد                                                                                د) کلیه
42ـ در بررسی تودة جسم کاروتید یک آقای 25 ساله، پرولیفراسیون سلول‌های چند ضعلی و دوکی که به وسیلة یک شبکة عروقی غنی به آشیانه‌های کوچک تقسیم شده‌اند،‌ دیده می‌شود. تشخیص کدامست؟
                        الف) شوانوما                                                               ب) PNET                           ج) همانژیواندوتلیوما                                               د) پاراگانگلیوما
1)بیماری که مدتها دچاردرد قفسه سینه پایدار بود به طور ناگهانی اززیاشدن تعداد دفعات
وشدت درد شکایت میکند.کدام یک ازموارد زیربه عنوان علت تشدید علایم کمترمطرح میباشد؟
1-وازواسپاسم
2-واسکولیت عروق کرونر
3-بروزلخته جدیدبرروی پلاک
4-شکاف وخون ریزی داخل پلاک
2)دختر15ساله ای به طورناگهانی هنگام مسابقه ورزشی غش میکند وعلیرغم اقدامات احیا قلبی تنفسی فوت میکند وی تنها سابقه حملات درد قفسه سینه هنگام ورزش راطی یک سال گذشته داشته مهمترین یافته اتوپسی قلب کدام است؟
1-تنگی دریچه میترال وبزرگی دهلیزچپ
2-رسوب وسیع هموسیدرین در عضله قلب
3-میوسیت های هیپرتروفیک
4-هیچکدام
3)مرد55ساله ساعت 6 بعد از ظهر با درد قفسه سینه به بیمارستان مراجعه نموده است و با تشخیص انفارکتوس میوکارد سطح قدامی تحت درمان قرار گرفته علی رغم کلیه اقدامات روز بعد به دنبال ایست قلبی فوت می کند.بیمار کالبد شکافی میشود کدام نمای بافت شناسی زیر در بررسی با میکروسکوپ نوری غالب است؟
1-تغییرات بافتی مشخص نمیباشد
2-نکروز انعقادی
3-ارتشاح ماکروفازها در بافت قلب دیده میشود
4-بافت گرانولاسیون در لبه ی انفارکت قابل مشاهده است
4)همه موارد زیر در تعیین پدش آگهی بیماران مبتلا به بیماری انسدادی عروق کرونر نقش دارند به جز؟
1-فونکسیون بطن چپ
2-شدت ضایعات انسدادی عروق کرونر
3-محل ضایعات انسدادی عروق کرونر
4-جنس بیمار
5)کدام مورد زیر ریسک فاکتور مهم تری برای ایجاد تصلب شرایین در انسان است؟
1-فعالیت بدنی ناکافی
2-چاقی
3-هایپراوریسمی
4-هایپرلیپیدمی
6)در بررسی هیستوپاتولوژی عضله قلب نکروز کواگولاتیو با باند نکروز شده در حاشیه انفارکت وارتشاح پلی مورفونوکلیر دیده میشود.از زمان احتمالی انفارکتوس چه مدت گذشته است؟
1ـ4ـ12 ساعت
2ـ24ـ72ساعت
3ـ18ـ24ساعت
4ـ4ـ7روز
7)شایعترین علت آنژین ناپایدار چیست؟
1ـپارگی پلاک
2ـاسپاسم کرونر
3ـپیشرفت آترواسکلروز
4ـآمبولی لخته در گردش خون
8)شایعترین علت نارسایی سمت راست قلب چیست؟
1ـنارسایی سمت چپ
2ـکورپولمونل
3ـنارسایی دریچه پولمونر
4ـنارسایی دریچه تریکوسپید
9)شایعترین علت مرگ ناگهانی قلبی چیست؟
1ـمیوکاردیت
2ـهایپرتروفی بطن چپ
3ـایسکمیک
4ـنارسایی
10)در آنژین پریزنمنتال کدام صحیح نیست؟
1ـدر هنگام فعالیت ایجاد میشود
2ـدر هنگام استراحت ایجاد میشود
3ـمعمولا خودبخود بهبود می یابد
4ـعلت آن اسپاسم کرونر در یک سانتی متری پلاک آتروماتوز است.
جواب:
1)3
2)4
3)2
4)4
5)4
6)3
7)1
8)2
9)3
10)2
 
 
(11آنژین شبانه از مشخصات کدامیک از بیماریهای دریچه ای زیر است؟
@AR         MR                          AS                  MS
 
(12احتمال بروز انفارکتوس حاد قلبی در کدامیک از بیماری های دریچه ای زیر بیشتر است؟
@Sever PR             sever MR      sever MS     sever TR
 
(13در کدام یک از بیماری های زیر بیمار زودتر برای عمل جراحی قلب ارجاع می شود ؟
@Sever MR               Sever PR          Sever MS       Sever TR
 
(14کدام یافته دلالت بر شدید بودن تنگی میترال ندارد؟
 
بالا بودن فشارشریان پولمونر
پایین بودن@ LVEF
فاصله کوتاه A2_O2
انحراف محور قلب به سمت راست
(15همراه بودن تنگی دریچه تریکوسپید با تنگی میترال درکدام علایم یا یافته تنگی میترال را کاهش می دهد؟
 
تنگی نفس@
خستگی زودرس
ادم محیطی
هپاتومگالی
16)کدام اتیولوژی نارسایی قلب نیست؟
فشار خون سیستمی
بیماری دریچه ائورت
بیماری پریکارد
بیماری دریچه میترال
17)شایعترین علت نارسایی قلب راست چیست؟
نارسایی قلب چپ
بیماری داخلی ریه
امراض اولیه عروق کلیه
بیماری دریچه پولمونر
18)نارسایی قلب با کدام همراه است؟
افیوژن پلور
افیوژن پریکارد
ادم بافت نرم
هرسه مورد
19)نمای جوز هندی درکدام عارضه نارسایی قلبی دیده میشود؟
احتقان پاسیو مزمن کبد
پلورال افیوژن
افیوژن پریکارد
ادم بافت نرم
20)شایعترین علامت بالینی نارسایی بطن چپ چیست؟
اسیت
نفس تنگی
رال قاعده ریه
خستگی عضلانی
16)ج
17)الف
18)د
19)الف
20)ب
1-کدامیک از جملات زیر درمورد ARDSصحیح نیست؟
الف)نوتروفیل ها در ایجاد آسیب بافتی نقش موثر ندارند
ب)آسیب منتشرآندوتلیومی و اپیتلیومی حبابچه ای وجود دارد
ج)پیش آگهی آن وخیم است
د)مشخص کننده ترین یافته ،ایجاد غشاهای هیالن بویژه در مجاری اتساع یافته حبابچه ای میباشد
 
2-در کدام یک از بیماری های انسدادی ریه حتی در مراحل پیشرفته ممکن است انتقال اکسیژن به گلبول های قرمز درحد طبیعی صورت پذیرد؟
الف)آسم مزمن
ب)آمفیزم
ج)برونشیت مزمن
د)برونشکتازی
 
3-در کمبود آلفا-1-آنتی تریپسین کدامیک از انواع آمفیزم دیده میشود؟
الف)centriacinar
ب)panacinar
ج)paraseptal
د)irregular
 
4-افزایش شاخص رید(Reid index)از مشخصات دیاگنوستیک کدام بیماری است
الف)برونشکتازی
ب)برونشیت مزمن
ج)آسم
د)آمفیزم
 
5-مردی به علت سرفه های مکرر همراه با خلط چرکی فراوان مراجعه نموده است.وی مدتها به علت نازایی تحت بررسی های مختلف قرار گرفته است.محتمل ترین عارضه دستگاه تنفسی در این بیمار و علت استعداد وی به این عارضه بترتیب کدام است؟
الف)برونشکتازی-سندرم کارتاژنز                                     ج)آمفیزم مزمن-مصرف سیگار
ب)برونشیت مزمن-کاسینوم برونکوژنیک                             د)آسم برونشیک-مصرف سیگار
بسمه تعلی
 
سوالات مربوط به کلیه:
1-شایع ترین علت سندرم نفروتیک در کودکان کدامیک است؟
الف-گلومرولوپاتی ووبرانو
ب-گلمرواسکلروز فوکال سگمنتال
ج-minimal change
د-نفروز لیپوئیدی
2-کدام یافته زیر در بیماری minimal change دیده می شود؟
الف-آنتی بادب ضد GBM
ب-از بین رفتن زوائد پایی
ج-رسوب igm در غشای پایه
د-رسوب igg در غشای پایه
3-کدام مورد زیر علت FSG نمی باشد؟
الف-عفونت با HIV
ب-اعتیاد به هروئین
ج-مادرزادی ناشی از جهش ژنی در سیتواسکلتی در پودوسیت ها
د-عفونت ناشی از سنگ
4-کدام یک از بیماری های زیر در افراد ایدزی بیشتر دیده می شود؟
الف-FSG
ب-MCD
ج-گلومرولونفریت غشایی
د-RPGN
5-در بیماری گلومرولونفریت ممبرانو کدام مورد دیده می شود؟
الف-رسوبات ساب اپی تلیالig
ب-رسوبات ساب اندوتلیال ig
ج-رسوب igA بصورت فعلی
د-IgM در مزانژیال
6-کدام مورد در مورد گلومرونفریت ممبرانوپرولیفراتیو(MPGN) درست است؟
الف-دیوار مویرگ گلومرولی نمای Tram train دارد
ب-در نوعⅠآن رسوبات دنس ساب اپی تلیال وجود دارد
ج-رسوب گارنولر c4 دیده می شود
د-نوع Ⅱ آن ساب اپی تلیال درگیر است
7-گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو با کدامیک در ارتباط است؟
الف-هپاتیت c
ب- هپاتیت B
ج-HIV
د- هیچکدام
8-کدام مورد با سندرم نفروتیک در ارتباط نیست؟
الف-هماچوری
ب-الیگوری
ج-فشار خون
د-دفع پروتئین بیش از 3/5 گرم
9-از نظر یافته های هیستولوژیک با میکروسکوپ ایمونوفلورسنت IgA نفروپاتی با کدام بیماری شباهت دارد؟
الف- پورپورای هنوخ شوئن لاین
ب-گرانولوماتوز وگنر
ج-نفروپاتی دیابتی
د-نفروپاتی ناشی از هپاتیت B
10-مرد 25 ساله ای با هماچوری میکروسکوپیک آشکار مراجعه کرده است. کددامیک از گزینه های زیر مرتبط می باشد؟
الف-IgA نفروپاتی
ب-MCD
ج-FSG
د- هیچکدام
11-رسوب خطی IgG بروی غشای پایه گلومرولی در کدام نوع از انواع RPGN دیده می شود؟
الف- Ⅰ
ب-Ⅱ
ج-Ⅲ
د-RPGNپس از عفونت
12-در مشاهده مستقیم کلیه های فردی به طور قرینه و دو طرفه چروکیده و کوچک با سمع ندولر و به رنگ قرمز قهوه های می باشد.کدام تشخیص محتمل است؟
الف-نفریت بینابینی
ب-نفریت ناشی از ریفلاکس
ج-پیلونفریت مزمن
د-گلومرولونفریت مزمن
13-کدام یک از یافته های زیر جز علائم پاتولوژیک هایپرتنشن خوش خیم در کلیه محسوب می شود؟
الف-آرتریواسکلروز هیالن
ب-آرتریولیت نکروزانت
ج-آرتریولیت هایپرپلاستیک
د-هیچکدام
14-همه موارد زیر از عوامل مستعد کننده ابتلا به کارسینوم ترنزشیال مثانه محسوب می شود بجز؟
الف-مصرف سیگار
ب-سیستیت مزمن
ج-فیلاریازیس
دسیکلوفسفاماید
15-در نفریت بینابینی کدام مورد زیر شیوع کمتری دارد؟
الف-هماچوری
ب-پیوری استریل
ج-سیلندر RBC
د-سیلندر WBC
16-در کدام یک از بیماری های ارثی زیر احتمال بروز Renal cell carcinoma  وجود دارد؟
الف-بیماری کلیه پلی کیستیک غالب
ب- بیماری کلیه پلی کیستسک مغلوب
ج-بیماری ون هیپل لیندو
د-هیچکدام
17-ANCA در کدام یک از بیماری های زیر وجود دارد؟
الف-وگنر
ب-هنوخ شوئن لاین
ج- گودپاسچر
د-چرچ اشتراوس
18-کدام یافته زیر در کرایوگلوبولینمی دیده نمی شود؟
الف- RF+
ب-کاهش کمپلمان
ج-شواهدی از عفونت با هپاتیت C
د-ارتباط با HIV
19-در بیماری ضد غشای گلومرولی Anti-GBM کدامیک دیده می شود؟
الف- ازبین رفتن زوائد پایی
ب-رسوب IgG در Capilary loop
ج-از بین رفتن کامل غشای پایه
د-هیچکدام
20-ترومبوز ورید و DVT از عوارض کدام بیماری می تواند باشد؟
الف-MCD
ب-MGN
ج-FSG
د-RPGN
 
کلید:
1-ج   2-ب    3-د    4-الف    5-الف    6-الف     7-الف     8-د     9-الف     10-الف     11-الف     12-د     13-الف   14-ج     15-ج     16-ج     17-الف     18-ج     19-ب     20-ب
پایان
سندرم گودپاسچر کدام یک از دو ارگان زیر را  درگیر می کند؟
1-کلیه-ریه   2-کلیه-کبد   3-ریه-کبد  4-کلیه-قلب
ج:1
 
 
2-شایعترین علت سندروم نفروتیک در اثر بیماری های سیستمیک کدام بیماری است؟
1-دیابت شیرین   2-آمیلوییدوز   3-لوپوس اریتماتوسیستمیک   4-همه موارد
ج:4
 
 
3-کدام گزینه درباره سندروم نفروتیک درست است؟
1-در کودکان کمتر از 15سال سندروم نفروتیک تقریبا همیشه در اثر ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
2-در بالغین بیشتر ناشی از بیماری های عفونی است
3- در کودکان بیشتر از 15سال سندروم نفروتیک تقریبا در اثر ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
4- در بالغین بیشتر ناشی از ضایعات اولیه کلیوی رخ می دهد
ج:1
 
 
4-کدام مورد درباره سندروم نفروتیک نادرست است؟
1-هماچوری   2-درجات شدیدی از الیگوری   3-افزایش فشار خون   4-ازوتمی
ج:2
 
 
 کدام یک از اجزای کمپلمان دیده می شود؟MPGN25-در
1-c6   2-c2   3-c1q   4-c3
ج:4
 
 
6-رسوب خطی ایمونوگلووبین جی روی غشای پایه ی گلومرولی در کدام نوع از انواع آر پی جی ان دیده میشود؟
1-rpgn1   2-rpgn2   3-rpgn3   4-rpgnپس از عفونت
ج:1
 
 
7-کدام یک از اختلالات گلومرولی زیر در بیماران مبتلا به ایدز بیشتر دیده می شود؟
1-گلومرونفریت مامبرانوپرولیفراتیو
2- گلومرونفریت غشایی
3-گلومرو اسکلروز فوکال و سگمنتال
4- گلومرونفریت سریعا پیشرونده
ج:3
 
 
8-آرتریواسکلروز هیالین در کدام یک دیده می شود؟
1-نفرواسکروز خوش خیم
2- نفرواسکروز بد خیم
3-میکروانژیوپاتی های ترومبیک
4-هیچ کدام
ج:1
 
 
9-نمای بافتی تغییر یافته در فرد مبتلا به گلومرواسکلروز فوکال سگمنتال می تواند همراه:
1-عفونت با اچ ای وی
2-سندروم نفروتیک
3-بیماری های اولیه
4-همه موارد
ج:4
 
 
10-در بیوپسی کلیه لایت میکروسکوپیک پرولیفراسیون سلول های مزانشیال و اندوتلیال وانفیلتراسیون پی ام ان و آی اف رسوب ساب اندوتلیال ایمنوگلوبولین و کمپلمان و در ایی ام رسوب ساب اپی تلیال.کدام یک از تشخیص های زیر مطرح است؟
1-SLE   2-MPGN   3-PSGN   4-RPGN
ج:3
 
 
11-در سندروم جیتلمن موتاسیون در کدام قسمت توبول کلیه ایجاد می شود؟
1-توبول پرگزیمال
collectingتوبول 2-
thick ascending limb-3
4-توبول دیستال
ج:4
 
 
 
12-در پاتوفیزیولوژی سی کی دی کدام یک از عوامل زیر موثر نمی باشد؟
1-هماچوری میکروسکوپی مداوم
2-هیپرفیلتراسیون نفرونهای باقی مانده
3-هیپرتروفی نفرونهای باقی مانده
4-عامل اولیه اسیب کلیه
ج:1
 
 
13-یافته بالینی  لویدورتیکولاریس در کدام یک از بیماری های زیر ممکن است دیده می شود؟
1-اتروامبولی کلسترولی
2-نفروتوکسیتی امینو گیلوکوزید ها
3-کنتراست نفروپاتی
4-نفروپاتی دیابتی
ج:1
 
 
14-در مورد بیماری اف اس جی ان همه ی گزینه های درست است بجز؟
1-غالبا اف اس جی ان به درمان ایمونوساپرسیو جواب نمیدهد و پروگنوز خوبی ندارد 2-قسمت اسکلروز گلومرولی با ایمونوساپرسیو رنگ نمیگیرد 3-سندرم نفروتیک آن معمولا با هماچوری همراه است 4-نارسایی کلیه و فشار خون در اف اس جی ان شایع است
 
ج:ب
 
 
15-از نظر یافته های پاتولوژی در میکروسکوپ نوری و فلورسانس کدام یک از موارد زیر آی جی آ نفروپاتی تطابق بیشتری دارد؟
1-wgner's granolomatosis 2-henoch schonlein purpura 3-chronic hbv infection 4-diabetic  nephropathy
 
ج:2
 
1-       کدامیک ابنورمالیتی پایه جهت ایجاد آلکالوز متابولیک است؟
 
الف)کاهش غلظت یون هیدروژن شریانی و افزایش بی کربنات شریانی که باعث افزایش ph شریانی به بیش از 7.4 میشود.
ب)کاهش ریت تنفس و افزایش غلظت کربن دی اکسید و هیدروژن شریانی که باعث میشود ph شریانی کمتر از 7.4 شود.
ج)افزایش غلظت هیدروژن شریانی و کاهش بی کربنات شریانی که باعث میشود ph شریانی کمتر از 7.4 شود.
د) افزایش غلظت هیدروژن شریانی و کاهش بی کربنات شریانی که باعث میشود ph شریانی بیشتر از 7.4 شود.
ه)افزایش ریت تنفس کاهش غلظت کربن دی اکسید و هیدروژن شریانی که باعث میشود ph شریانی بیشتر از 7.4 شود.
 
2-       یک خانم جوان 19 ساله که با حالت اضطراب مراجعه می کند شکایت از بی حسی اطراف دهانی واسپاسم کارپوپدال دارد.آزمایشات گویای کاهش Pco2 و بی کربنات است.کدام تشخیص محتمل است؟
 
الف)اسیدوز متابولیک به علت کتواسیدوز
ب) اسیدوز متابولیک به علت renal tubular acidosis
ج)آلکالوز متابولیک به علت دیورتیک thiazide
د)اسیدوز تنفسی به علت هایپو ونتیلاسیون
ه)آلکالوز تنفسی به علت هایپو ونتیلاسیون
 
3-       در آژنزی کلیوی utero bilateral احتمال ایجاد کدام بیشتر است؟
 
Anencephalyالف)
Gastroschisisب)
Oligohydramniosج)
Polycythemiaد)
ه) Retrolental fibroplasia
 
4-       یک نوزاد پسر 8 ماهه با یک نارسایی پیشرونده کلیوی و کبدی مراجعه میکند اما علی رغم درمانهای مکرر، کودک می میرد.پس از اتوپسی به عمل آمده سطح خارجی کلیه ها صاف ولی برش ها حاکی از وجود کیست های متعدد در یک ردیف است.کدام الگوی توارث این بیماری است؟
 
Autosomal dominantالف)
Autosomal recessiveب)
X-linked dominantج)
X-linked recessiveد)
Mitochondrialه)
 
5-       کدامیک عمده ترین دلیل مجموعه ی بیماری های ادم ژنرالیزه،هایپوآلبومینمیا،هایپر کلسترولمیا،پروتئین اوری مشهود و کست چربی واجسام چربی بیضی شکل در ادرار می شود؟
 
Nephritic syndromeالف)
Nephrotic syndromeب)
Acute renal failureج)
Renal tubular defectد)
ه) Urinary tract infection
1-الف 2-ه 3-ج 4-ب 5-ب
 
1.شایع ترین بیماری سیستمیک  همراه پریکاردیت چسیت؟
1.اورمی       2.تب روماتیسمی        3.لوپوس         4.بدخیمی متاستاتیک
2.کدام بیماری از بیماری های سیستمیک شایع همراه پریکاردیت  نیست؟
1.اورمی     2.تب روماتیسمی       3.لوپوس      4.سندرم نفروتیک
3.پریکاردیت فشارنده مزمن ترکیبی از کدام است؟
1.اتساع  وریدی+برون ده قلبی پایین
2.اتساع وریدی +برون ده قلبی بالا
3.اتساع وریدی +فشارخون
4.اتساع وریدی +شوک
4.کدام از تظاهرات پریکاردیت نمی باشد؟
1.درد اتیپیک       2.درد مرتبط با فعالیت       3.صدای مالشی بلند     4.هیچ کدام
5.پریکاردیت (نان و کره)در کدام بیماری های دیده می شود؟
1.اورمی          2.تب روماتیسمی حاد        3.سل پریکارد        4.گزینه 1و2 
پاسخ ها:
سوال 1:اورمی
سوال2:سندرم نفروتیک
سوال 3:اتساع وریدی+برون ده پایین
سوال4:درد مرتبط با فعالیت
سوال 5:گزینه 1و2
1.اکثر بیماریهای مادرزادی قلب طی کدام هفته های جنینی به وجود می آید؟
1-هفته 4-9                     2-هفته 3-8
3-هفته 5-10                   4-هفته 6-10
 
2.کدام گزینه جز پیامدهای بالینی و همودینامیک بیماریهای مادرزادی قلب نیست؟
1-مالفورماسیون هایی که منجر به شانت چپ به راست میشود.
2-مالفورماسیون هایی که منجر به شانت راست به چپ میشود(بیماری های سیانوتیک)
3-مالفورماسیون هایی که منجر به انسداد می شوند.
4-مالفورماسیون هایی که منجر به دژنره شدن دریچه ها میشود.
 
3.کدام گزینه چز مالفورماسیون هایی که منجر به شانت چپ به راست میشود نیست؟
1-ASD    2-تترالوژی فالو    3-VSD    4-PDA
 
4.شایعترین علت بیماری های قلبی مادرزادی سیانوتیک چیست؟
1-ASD    2-VSD           3-PDA     4-تترالوژی فالو
 
5.کدام گزینه جز پیامدهای همودینامیک تترالوژی فالو نیست؟
1-شانت چپ به راست                  2-شانت راست به چپ
3-جریان خون کاهش یافته ریوی      4-حجم آئورتی افزایش یافته
 
جواب ها : سوال 1 -2       سوال 2 -4      سوال 3 -2       سوال 4 -4           سوال 5 – 1
 
 
سوالات بخش خون - پزشکی ورودی مهر89-pathology
1.در بررسی خون محیطی فردی سلول تارگت گزارش شده است.در آزمایش خون وی نیز میزان آهن و فریتین بالاست کدام تشخیص محتمل تراست؟
الف.آنمی فقرآهن     ب.کالاآزار     ج.تالاسمی   د.مالاریا
جواب:ج
2.تنها نوع همولیتیک که به دنبال یک نقص غشایی اکتسابی ثانویه  به موتاسیونی است که سلول های بنیادی میلوئید را تحت تاثیر قرار می دهد؟
     ج. سیکل سل آنمی      د.اسفروسیتوز
.G6pD ب.      PNHالف.
3.کدام دسته از داروها مسبب ایجاد بیماری کمبود گلوکز 6فسفات دهیدروژناز است؟
الف)آنتی مالاریاها(مثل پریماکین)ؤ سولفونامیدها  ب)نیترفورانتوئین و فناستین
ج)آسپیرین(با دوز بالا) ومشتقات ویتامین k                                                                         د)هر4 گزینه صحیح است.
جواب:د
4)کدام جمله صحیح نمی باشد؟
الف)pNHاغلب در زمینه نارسائی اولیه مغز استخوان(آنمی پلاستیک) ایجاد می شود.
ب)ژن موتاسیون یافته در piga,PNHاست.
ج)شبانه بودن همولیز به علت اسیدی شدن خون درطول شب (در اثر احتباس دی اکسید کربن) می باشد.
د)PNH یک همولیز خارج عروقی است.
جواب:د
5)در لام خون محیطی کدام  سلول گاز زده(Bite cell) واجسام هاینز را می بینیم؟
الف)G6PD    ب)تالاسمی   ج)اسفروسیتوز    د)PNH
جواب:الف
 
1.ج   2.الف  3.د    4.د      5.الف
 
 
1)کدامیک ازکانسرهای زیر پلی سایتمی ثانویه ایجاد نمیشود؟
الف)کارسینوم سلولهای کلیوی
ب)هپاتوما
ج)همانژیوبلاستوم مخچه ای
د)کانسر برست
جواب:د
2)کدامیک از انواع لکوسیتوزاغلب نشانه یک بیماری میلوپرولیفراتیو مزمن است؟
الف)لکوسیتوز بازوفیلیک
ب)لکوسیتوز ایوزینوفیلیک
ج)مونوسیتوز
د)لنفوسیتوز
جواب:الف
3)کدامیک از یافته های زیر در بیماری منونوکليوزعفونی اختصاصی تر است؟
الف)لنفوسیتوزباوجودلنفوسیتهای آتیپیک مشخص درخون محیطی
ب)واکنش هتروفیل مثبت
ج)آنتی بادیهای اختصاصی برای آنتی ژن ویروس
د)وجود علایم بالینی ازقبیل تب-گلودرد همراه با لنفادنیت عمومی
جواب:الف
4)کدامیک از یافته های زیر به نفع تشخیص هایپرپلازی فولیکولار نمی باشد؟
الف)حفظ ساختمان گره لنفاوی همراه با بافت لنفویید طبیعی بین مرکز زایا
ب)عدم تنوع زیاد در شکل و اندازه غدد لنفاوی
ج)یک جمعیت مختلط در لنفوسیتها در مراحل مختلف تمایز
د)فعالیت فاگوسیتی و میتوز شدید در مراکز زایا
جواب:ب
5)دختر15ساله ای با لنفادنوپاتی گردنی مراجعه نموده و در بررسی بافتی غددلنفاوی گرانولومهایی با نکروز مرکزی و تجمع PMNدیده میشوند.کدام موردمحتمل تراست؟
الف)بیماری خراش گربه
ب)توبرکلوز
ج)سارکوییدوز
د)مونو نوکلیوز عفونی
جواب:الف
 
 
 
·                     1-کدامیک از انواع کم خونی های زیر باعت کاهش ترشح اریتروپویتین میشود؟   
 
                                                                             الف-انمی فقر       ب-انمی مگالوبلاستیک
                                                        
ج-انمی ناشی از نارسایی مزمن کلیه
                                                                             د-انمی همولیتیک
جواب:ج  
 2-کدامیک در مورد انمی  همولیتیک صدق نمیکند؟  
   الف-افزایش سرعت تخریب گلبول قرمز
  ب-کاهش جبرانی اریتروپوِِِیز
  ج-احتباس محصولات تخریبی سلول های قرمز از جمله اهن
   د-هم علل اولیه و هم ثانویه در ایجاد ان نقش دارد
جواب:ب
 
 3-همه ی موارد زیر درمورد اسفروسیتوز ارتی درست است بجز:
   الف-از جمله علایم بالینی آن:کم خونیِ،زردی،اسپلنومگالی
   ب-کاهش شکنندگی اسمزی به تشخیص کمک میکند
    ج-درمان خاصی برای ان وجود ندارد
    د-بیشترین جزیي که دچار جهش میشود انکیرین است
جواب:ب
 
 
 
 4-کدامیک از انواع هموگلوبین کمتر باعت ایجاد داسی شدن سلول انسانی نمیشود؟
 
                                                                                    HbCالف-
                                                                                      HbSب-
                                                                                       HbFج-
                                                                                     د-هیچکدام
جواب:ج
 
   5-علت اینکه نوزادان مبتلا به کم خونی داسی شکل در هنگام تولد تشخیص داده نمیشوند:
 
                         
HbCبصورت ضعیفی باHbF-الف
بصورت ضعیفی تداخل عمل دارد
ب)درهنگام تولد غلظت     
                               پایین استHbC.Hbs
 
   در هنگام تولدMCHCج-کاهش
                د-مدت کوتاه تماس سلول های قرمز بافشاراکسیژن کم در هنگام تولد
جواب:الف
 
 
در بررسی اسمیر خون محیطی مرد میانسالی با سابقه گاسترکتومی و هموگلوبین 9 gr/dl است. تمام موارد زیر دیده میشود بجز؟
1)       ماکروسیتوز                 2) افزایش target cell
3)هیپر پپگانتوسیون هسته نوتروفیلی                 4) وجود دانه های بازوفیک در سیتوپلاسم گلبول های قرمز
ج==> 2
 
بیمار با سابقه گاسترکتومی به علت خستگی ضعف و بی حالی مراجعه کرده. در معاینه بالینی بیمار آنمیک به نظر میرسد. اشکال در اجابت مزاج و تغییر رنگ مدفوع را ذکر نمیکند. چند مرتبه آزمایش مدفوع برای خون نیز داشته که منفی گزارش شده. قدم بعدی که شمارا به تشخیص هدایت میکند کدام است؟؟
1)       دیدن  لام خون محیطی           2) انجام اندوسکوپی فوقانی و تحتانی دستگاه گوارش
2)       انجام تست CEA برای کنسر کولون          4) MRI  با ماده ی حاجب از دستگاه گوارش
ج==> 1
ملاحظه لام خون محیطی مرد 48 ساله که با کم خونی مراجعه کرده تعدادی نوتروفیل هایپرسگمانته و ماکرواوالو سیتوز در گلبول های قرمز نشان میدهد. کدامیک از موارد زیر در این بیمار محتمل تر است؟
1)       Deudenal peptic ulcer         3) Esophageal vurices
2)       Colon carcinoma                  4) Atrophic gastritis
ج==> 4
شایع ترین عفونت ایجاد کننده آنمی آپلاستیک کدام است؟
1)استافیلوکوکوس اوریوس         2) مایکوپلاسما
3)هپاتیت                     4) ایدز
ج==> 3
خانم 60 ساله به دلیل پان سایتوپنی تحت بررسی قرار میگیرد. در معاینه ملتحمه رنگ پریده است و طحال 6 سانتی متر زیر لبه دنده لمس میشود. در آسپیراسیون مغز استخوان نمونه Dry tap  است. کدامیک از موارد زیر به عنوان علت در این بیمار کمتر مطرح است؟
1)       لوپوس     2) آنمی آپلاستیک
2)       پلی سایتمی ورا              4) لوسمی سلول مویی
      ج==> 2
 
 
 
   1. بیماریزایی همولیز در اغلب موارد ناشی ازاپسونیزه شدن سلول های قرمز توسط ABهای.........است.
 
                                الف)IgG                ب ) IgM             ج ) IgE            د )IgA
 
     
2.فردی با کم خونی مراجعه نموده در آزمایش کومبس مستقیم مثبت بود وتعدادی اسفروسیت در خون محیطی دیده  شد
        کدامیک از بیماریهای زیر بیشتر مطرح میباشد؟
         الف ) کم خونی همولیتیک ایدیوپاتیک
          ب ) اسفروسیتوز ارثی
          ج ) هموگتوبینوری حمله ای شبانه
          د ) کم خونی داسی شکل
 
3 . در کم خونی فقر آهن سلول های قرمز ..............و............. میباشند.
الف ) ماکروسیتی هایپرکروم     ب ) میکروسیتی هایپرکروم     ج ) ماکروسیتی هایپوکروم      د )میکروسیتی هایپوکروم
 
4.کاهش فریتین سرم در کدامیک از حالات زیر بارزتر است ؟
الف ) کم خونی فقر آهن        ب) تالاسمی مینور            ج)کم خونی در بیماری های مزمن           د)اسفروسیتوز ارثی
 
5.کدامیک جزء معیارهای تشخیصی آنمی فقر آهن نیست ؟
الف)Hb  پایین. Hct  پایین         ب)Mcv  پایین             ج) پایین بودن سطح فریتین سرم         د)اشباع زیاد با ترانسفرین
 
 
 
1.الف
2.الف
3.د
4.الف
5.د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.در کدام یک از شرایط زیر هایپر تروفی هم مرکز در میو کارد قلب مشاده می شود ؟
1.رگورژیتاسیون دریچه ای                                    2.شانت های غیر طبیعی
3. آسیب های ایسکمیک                                        4. فشار خون بالا
جواب : 4
2 . هایپر تروفی جبرانی منجر به کدام یک از تغییرات زیر نمی شود ؟
1.افزایش تعداد ضربان قلب
2.کاهش نیروی انقباضی
3.افزایش برون ده قلبی
4.افزایش مصرف اکسیژن
جواب : 2
3.کدام یک از موارد زیر ریسک فاکتور مستقل مرگ ناگهانی قلبی به حساب می آید ؟
1.هایپر تروفی فیزیولوژیک
2.هایپر تروفی جبرانی
3.هایپر تروفی هم مرکز
4.هایپر تروفی فشاری
جواب : 2
4.تظاهرات بالینی میو کاردیت ممکن است مشابه کدام یک از موارد زیر باشد ؟
1.اندوکاردیت                            2.انفارکتوس میوکارد حاد
DCM .3
4.کاردیو میو پاتی
جواب : 2
5. کدام یک از موارد زیر از علل اصلی میو کاردیت نمی باشد ؟
1. عفونت های ویروسی مثل کلبسیلا
2.واکنش های ایمنی مثل لوپوس
3.حساسیت دارویی به متیل دوپا
4.موتاسیون ژنی
جواب :4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-       مهمترین علت ایجاد آتلکتازی جذبی کدام است ؟
الف) آسیت       ب) جراحی          ج) توپی موکوسی         د) اسکار فیبروتیک
2-       کدام یک از علل آتلکتازی فشاری نیست؟
الف) افیوژن پلورال    ب) نارسایی احتقانی قلب    ج) جراحی       د) پنوموتوراکس
3-       کدامیک از آتلکتازی های زیر برگشت ناپذیر است؟
الف) انقباضی      ب)جذبی          ج)فشاری       د) قاعده ای
4-آسیت باعث کدام یک از آتلکتازی های زیر میشود؟
الف)قاعده ای      ب) انقباضی      ج) فشاری          د) همه موارد
5 – در آتلکتازی جذبی انسداد مانع رسیدن هوا به راههای هوایی ........... میشوذ
الف) پروگزیمال       ب) دیستال         ج) اولیه         د)ثانویه
 
جواب: 1: ج /2:ج /3:الف /4:الف / 5:ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-مهمترین عملکرد Vwf  در بدن چیست؟
1-افزایش BT با وجود طبیعی بودن شمارش پلاکتی 
2-تسهیل اتصال پلاکت به دیواره عروق
3-حمل فاکتور VIII
4جلوگیری از انعقاد خون
ج:2
2-در هموفیلی A فعالیت کدام فاکتور کاهش می یابد؟
1-V        2-VI      3-VII     4-VIII
ج:4
3-هایپرپلازی تیموس در کدام بیماری دیده می شود؟
1-میاستنی گراو
2-SLE
3-ارتریت روماتویید
4-همه موارد
ج:4
4-بزرگی طحال درتخریب کدام یک موثر است؟
1-گویچه قرمز
2-لکوسیت
3-پلاکت
4-همه موارد
ج:4
5-کارسینوم تیموس به کدام یک اطلاق می شود؟
1-تیموس خوش خیم
2-تیموس بدخیم نوع 1
3-تیموس بدخیم
4        -تیموس بدخیم نوع 2        
ج:4             
 
 
 
از شایع ترین  علایم همراه اندوکاردیت عفونی می توان به ... اشاره کرد ، که قاعدتآ در افراد سالمند کمتر شایع است ؟
1.کاهش وزن     2.خستگی      3.تب      4. سندرم شبه آنفولانزا
جواب : 3
2. ارگانیسم شایعی که در معتادان تزریقی داخل وریدی سبب اندوکاردیت می شود کدام است ؟
1. استرپتوکوک ویرید س     2. استافیلو کوکوس اورووس
3.کلبسیلا                       4.روبلا
جواب : 1
3. محل شایع عفونت در افراد سالم و افراد معتاد  واخل وریدی به ترتیب کدام یک می باشد ؟
1. آیورت ، تریکوسپید / میترال
2.آیورت ، میترال / تریکوسپید
3. اجوف تحتانی ، تریکوسپید / میترال
4. اجوف تحتانی ، میترال / تریکوسپید
جواب :   2
4. کدام گزینه درست است ؟
1. اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی   اغلب در دریچه های طبیعی ایجاد می شود و تمایلی به خط بسته شدن لت های دریچه ها  ندارد .
2.اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی    اغلب در دریچه های غیر طبیعی ایجاد می شود و تمایلی به خط  بسته شدن لت های  دریچه ها ندارد .
3.اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی   اغلب در دریچه های طبیعی ایجاد می شود و تمایل به خط بسته شدن لت های  دریچه ها دارد .
4. اندوکاردیت ترومبوتیک غیر باکتریایی    اغلب در دریچه های غیر طبیعی ایجاد می شود و تمایل به خط بسته شدن لت های دریچه ها دارد .
جواب : 3
5.در کدام نوع از اندو کاردیت التهاب نیز همراه است ؟
1.اندوکاردین ترومبوتیک غیر باکتریایی
2.اندوکاردیت لیبمن ساکس
3. اندوکاردیت عفونی
4. همه ی انواع اندو کاردیت با التهاب همراه هستند
جواب : 2
 
 
سوالات ریه ....  پرده جنب
 
1  - شایعترین علت تجمع مایع در حفره جنب کدام است؟                                                                                             
1 . هیدروتوراکس ناشی از نارسایی قلبی مزمن           2.اگزودای ناشی ازپلوریت        3.هموتورتکس           4.اگزودای ناشی از عفونت های ویروسی
 
2. کدامیک از علل اصلی اگزودای جنبی نمی باشد؟ 
1. لوپوس          2. سرطانها, پلوریت ویروسی              3. انفارکت ریه          4. آمپیم
 
3. در رابطه با پنومو تورکس ککددامیک صحیح نمی باشد؟
1. بدنبال آن معمولا آمپیم رخ نمیدهد.
2 . پنوموتورکسثانویه در صورت باقی ماندن عامل ایجادکننده عود خواهد کرد.
3. پنوموتوراکس اولیه یا ساده هم میتواند عود کننده باشد.
4. پنوموتوراکس فشارنده در صورت نشت یکطرفه هوا رخ میدهد.
 
4.وجود میکروگلبولهای لیپیدی در فضای چنب مشخصه کدام است؟ 
1. شیلوتوراکس      2. هموتوراکس           3. پیوتوراکس       4 .هیدروپنوموتوراکس
 
5.وجود سلولهای دوکی وشبه فیبروبلاستی مشخصه کدام مزوتلیوم  است؟
1. سارکوماتویید        2. اپیتلیالی        3. دومرحله ای        4. همه موارد                                    
   1.1        2.1         3.1          4.1              5.1
                                                                                                                                          لطفی
1-کدامیک  از موارد زیر جایگاه اصلی تخریب پلاکتهای پوشیده با آنتی بادی IgG در ITPاست؟
الف)کبد       ب)طحال     ج)کلیه    د)همه موارد
2-کدامیک از موارد زیر در تمامITPها دیده میشود؟
الف)بزرگی طحال      ب)خونریزی خطرناک داخل مغز        ج)افزایش مگاکاریوسیتها درBM      د)هیچکدام
3-اساس تشخیص میکروآنزیوپاتی ترومبوتیک چیست؟
الف)ترومبوسایتوپنی        ب)لخته های هیالین حاوی پلاکت  با احاطه فیبرین  در میکروسیرکولاسیون
 ج) لخته های  هیالین حاوی RBCدر میکروسیرکولاسیون                      د)لخته های هیالین حاوی WBC در میکروسیرکولاسیون
4-کمبود فعالیتADAMTS13میتواند عامل کدام باشد؟
الف)TTP                 ب)HUS                                   ج)DIC                      د)همه موارد
5-کدامیک معمولا در پی گاستروانتریت عفونی ناشی ازECOLI O157:H7ایجاد میشود؟
الف)TTP                          ب)HUSاطفال                         ج)DIC                         د)همه موارد
 
1:ب
2:ج
3:ب
4:الف
5:ب
 
 
 
 
 
 
1-ارتشاح ریوی درآسیب اولیه ریه معمولابه واسطه چیست؟
الف)نارسایی قلب چپ        ب)آسیب غشای مویرگهای آلوئولی
ج)سندرم زجرتنفسی          د)آمبولی ریه
2-کدام صحیح نیست؟
الف)ARDS سندرم بالینی است که بعلت آسیب منتشرمویرگهای آلوئولی ایجاد می شود.
ب)یکی ازعلل ایجاد ARDS آسیب اپی تلیوم است.
ج) ARDS ممکن است به اکسیژن درمانی پاسخ ندهد.
د)آسیب ریه دراثر ARDS می تواندمستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3-مریضی 22 ساله  در پی سپسیس پنومونی باسیانوز ونارسایی تنفسی مراجعه کرده است.بررسی میکروسکوپی آسیب  منتشرآلوئولی همراه با غشای هیالن مفروش کننده حبابچه های متسع بعلاوه تجمع نوتروفیلی رانشان می دهد.کدام محتمل تراست؟
الف)ARDS      ب)آمفیزم      ج)آتلکتازی       د)برونشیت
4-کدامیک ازاختلالات بالینی ایجادکننده AARDS نیست؟
الف)تروما     ب)سپسیس     ج*)بای پس قلبی عروقی     د)آمبولی چربی
5-نقش نوتروفیل هاومحصولاتشان درآسیب حادریه چگونه است؟
الف)آسیب اپی تلیال واندوتلیال     ب)آسیب حبابچه 1-ارتشاح ریوی درآسیب اولیه ریه معمولابه واسطه چیست؟
الف)نارسایی قلب چپ        ب)آسیب غشای مویرگهای آلوئولی
ج)سندرم زجرتنفسی          د)آمبولی ریه
2-کدام صحیح نیست؟
الف)ARDS سندرم بالینی است که بعلت آسیب منتشرمویرگهای آلوئولی ایجاد می شود.
ب)یکی ازعلل ایجاد ARDS آسیب اپی تلیوم است.
ج) ARDS ممکن است به اکسیژن درمانی پاسخ ندهد.
د)آسیب ریه دراثر ARDS می تواندمستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3-مریضی 22 ساله  در پی سپسیس پنومونی باسیانوز ونارسایی تنفسی مراجعه کرده است.بررسی میکروسکوپی آسیب  منتشرآلوئولی همراه با غشای هیالن مفروش کننده حبابچه های متسع بعلاوه تجمع نوتروفیلی رانشان می دهد.کدام محتمل تراست؟
الف)ARDS      ب)آمفیزم      ج)آتلکتازی       د)برونشیت
4-کدامیک ازاختلالات بالینی ایجادکننده AARDS نیست؟
الف)تروما     ب)سپسیس     ج*)بای پس قلبی عروقی     د)آمبولی چربی
5-نقش نوتروفیل هاومحصولاتشان درآسیب حادریه چگونه است؟
الف)آسیب اپی ای     ج)ایجادادم          د)تجمع وگرانولوز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-       کدامیک ابنورمالیتی پایه جهت ایجاد آلکالوز متابولیک است؟
 
الف)کاهش غلظت یون هیدروژن شریانی و افزایش بی کربنات شریانی که باعث افزایش ph شریانی به بیش از 7.4 میشود.
ب)کاهش ریت تنفس و افزایش غلظت کربن دی اکسید و هیدروژن شریانی که باعث میشود ph شریانی کمتر از 7.4 شود.
ج)افزایش غلظت هیدروژن شریانی و کاهش بی کربنات شریانی که باعث میشود ph شریانی کمتر از 7.4 شود.
د) افزایش غلظت هیدروژن شریانی و کاهش بی کربنات شریانی که باعث میشود ph شریانی بیشتر از 7.4 شود.
ه)افزایش ریت تنفس کاهش غلظت کربن دی اکسید و هیدروژن شریانی که باعث میشود ph شریانی بیشتر از 7.4 شود.
 
2-       یک خانم جوان 19 ساله که با حالت اضطراب مراجعه می کند شکایت از بی حسی اطراف دهانی واسپاسم کارپوپدال دارد.آزمایشات گویای کاهش Pco2 و بی کربنات است.کدام تشخیص محتمل است؟
 
الف)اسیدوز متابولیک به علت کتواسیدوز
ب) اسیدوز متابولیک به علت renal tubular acidosis
ج)آلکالوز متابولیک به علت دیورتیک thiazide
د)اسیدوز تنفسی به علت هایپو ونتیلاسیون
ه)آلکالوز تنفسی به علت هایپو ونتیلاسیون
 
3-       در آژنزی کلیوی utero bilateral احتمال ایجاد کدام بیشتر است؟
 
Anencephalyالف)
Gastroschisisب)
Oligohydramniosج)
Polycythemiaد)
ه) Retrolental fibroplasia
 
4-       یک نوزاد پسر 8 ماهه با یک نارسایی پیشرونده کلیوی و کبدی مراجعه میکند اما علی رغم درمانهای مکرر، کودک می میرد.پس از اتوپسی به عمل آمده سطح خارجی کلیه ها صاف ولی برش ها حاکی از وجود کیست های متعدد در یک ردیف است.کدام الگوی توارث این بیماری است؟
 
Autosomal dominantالف)
Autosomal recessiveب)
X-linked dominantج)
X-linked recessiveد)
Mitochondrialه)
 
5-       کدامیک عمده ترین دلیل مجموعه ی بیماری های ادم ژنرالیزه،هایپوآلبومینمیا،هایپر کلسترولمیا،پروتئین اوری مشهود و کست چربی واجسام چربی بیضی شکل در ادرار می شود؟
 
Nephritic syndromeالف)
Nephrotic syndromeب)
Acute renal failureج)
Renal tubular defectد)
ه) Urinary tract infection
1-الف 2-ه 3-ج 4-ب 5-ب
 
 
1.کدام گزینه صحیح نیست؟                                                                                                                                      
الف/شکل کریستالی سیلیس ازنظربیولوزیک سمی تراست.                         ب/سیلیکوز شایعترین پنوموکونیوز در جهان است.                
ج/کوارتز دراثرمخلوط شدن باسایرغبارات معدنی اثرفیبروژنیک بیشتری دارد.      د/سیلیکوز باافزایش استعداد ابتلا به سل است.                  
2.درمورد آزبستوز کدام صحیح نیست؟                                                                                                                         
الف/شروع آزبستوز از لوبهای فوقانی ریه است.          ب/شکل امفیبول آزبست شیوع کم تراز  نوع مارپیجی ولی بیماریزایی بیشتر دارد.      
ج/پلاکهای جنبی شایعترین تظاهرمواجهه باآزبست بوده که ازجنس کلاژن است.       د/پلاکهای جنبی اغلب حاوی کلسیم اندوفاقداجسام آزبستند. 
3/تظاهرات بالینی سارکوییدوزکدام است؟                                                                                                                       
الف/بزرگ شدن غدد لنفاوی                                                                      ب/ سندروم سیکا                                             
ج/اریتم نودوزوم                                                                                      د/همه موارد                                               
4/سندروم لوفلر جزو کدام یک از بیماری های بینابینی ریه است؟                                                                                            
الف/پنومونیت ازدیاد حساسیت                                                            ب/ايوزینوفیلی ریوی                                                 
ج/سارکويیدوز                                                                            د/پنوموکونیوز                                                       
5/ویژگی های پنوموکونیوزساده معدنجیان زغال سنگ جیست؟                                                                                                
الف/تجمع بارزماکروفاژ های متعدد حاوی غبار کربن                ب/ سرفه وخلط سیاه رنگ جزو ویژگی های بالینی است.                       
ج/فیبروز شدید واسکار درنواحی تجمع غبارهاست.                                           د/الف وب صحیح است.                                     
6/درموردبیماری های بینابینی ریه کدام صحیح نیست؟                                                                                                        
الف/گرانولوم های غیرپنیری در سارکويیدوزهست.    ب/درپنوموکونیوز کارگران زغال سنگ عارضه دار اسکارهای بزرگ وسیاه در ریه هست
ج/حلقه های هیالینیزه ی کلاژنی در دیدمیکروسکوپی آزبستوز است.  د/درايوزینوفیلی گرمسیری ناشی ازعفونت یک انگل به نام میکروفیلاریاست
                           2.الف          3.د         4/ب      5/د       6/ج                                                                    1.ج
 
 
 
  Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۳ دی۱۳۹۲ساعت 21:41  توسط arakmed-manager  | 

کلید های امتحان نفرولوژی

1:ج               9:الف           17:ج          25:ب          33:ب           41:الف

2:الف            10:ب            18:د          26:ب         34:ج            42:د

3:د                11:د           19:الف       27:الف       35:الف          43:ج

4:ب              12:ب          20:د           28:ج         36:د             44:د

5:ب              13:ب         21:ج          29:د          37:الف          45:الف

6:ج              14:د          22:ج          30:د          38:ج

7:ب            15:ب          23:د          31:ب         39:د

8:د           16: ج           24:ج         32:ب         40:ج

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ آبان۱۳۹۲ساعت 10:55  توسط سید رحمان حسینی  | 

کلید امتحان فارماکولوژی

سلام به همه دوستان و همکلاسی ها

1:ب        6:ب         11:الف          16:ب            21:ج              26:ج

2:ج        7:الف        12:ج            17:ج             22:الف            27:د

3:ب        8:ب         13:الف          18:ب            23:ب              28:ب

4:د         9:ج          14:ب            19:د             24:ب               29:د

5:الف      10:الف      15:ج            20:الف           25:د               30:الف

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ شهریور۱۳۹۲ساعت 10:24  توسط سید رحمان حسینی  | 

این میوه یلدا را بیشتر بشناسید

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ آذر۱۳۹۱ساعت 15:42  توسط سید رحمان حسینی  | 

نوشابه

یک گزارش ترسناک و لحظه به لحظه بعد از خوردن یک نوشابه!

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۲ آذر۱۳۹۱ساعت 22:44  توسط سید رحمان حسینی  | 

mohram کتاب الکترونیکی پیامک های مخصوص ماه محرم با فرمت جاوا

الا ای عاشقان دیگر، غم عالم نمایان شد

دگر غمها ز داغ او، برایم سهل و آسان شد

ز چشمم اشک می ریزد، ز قلبم خون عاشورا

سبوی عین و شین و قاف، به روی دست مستان شد

ایام سوگواری ابا عبدا... الحسین بر همه شیعیان بخصوص همکلاسیای گرامی تسلیت باد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲ آذر۱۳۹۱ساعت 10:15  توسط arakmed-manager  | 

خدا

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای ...
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته ...

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ساعت 21:57  توسط فریده زمانی(manager)  | 

عیدتون مبارک

سلام خوبین؟

من برا عید قربانم میخاستم پست بذارم اما یادم رفت

عید غدیر بر همه دوستان و هم کلاسی ها مبارک باشه

و تبریک ویژه ب سیدها و ساداته کلاس داریم......

زینب سادات...سید رحمان....مطهره سادات....سید شبیر(سپهر)

+ نوشته شده در  جمعه ۱۲ آبان۱۳۹۱ساعت 22:50  توسط arakmed-manager  | 

مطالب قدیمی‌تر